صفحه 1
Stream
استاندارد

وضعیت آخر

روانشناسی خودشناسی
نویسنده: تامس هریس
مترجم: اسماعیل فصیح

سایر آثار نویسنده: ماندن در وضعیت آخر
معرفی کتاب: تامس هریس از روانشناسان زبده قرن حاضر است که با بکارگیری شیوه های نوین روان درمانی، تاکنون توانسته است هزاران بیمار روانی را معالجه کند. وی در کتاب وضعیت آخر سعی دارد بخشی از آموخته های علمی و تجربی خود را به زبانی ساده در اختیار عموم قرار دهد تا خود را بهتر بشناسند و بتوانند با سلامت روانی بیشتری زندگی کنند.

ادامه مطلب →